Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een samenwerkingsorganisatie van waterschappen en Rijkswaterstaat, die de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten voor de versterking van de Nederlandse keringen beheert en verdeelt. Het HWBP beoordeelt hiertoe de door de keringbeheerder ingediende versterkingsprojecten op urgentie en kosten en maakt op basis daarvan en in overleg met de keringbeheerder een programmering van de besteding van het budget over meerdere jaren. Het proces van de subsidieverlening, subsidieaanvraag, en beschikking worden toegelicht in de volgende hoofdstukken:

  • No labels