Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven op deze pagina, is het nodig om in het WVP in te loggen met een Beheerder NBPW-account.

Importeren van NBPW

De beheerder van het NBPW heeft in het WVP 2 tabbladen; Overzicht NBPW en Upload NBPW.
In het tabblad Upload NBPW kan een nieuwe versie van het NBPW worden geïmporteerd in het WVP.
Het scherm ziet er als volgt uit:


 In het opmerkingenveld kan een opmerking worden toegevoegd ten behoeve van het beheer. Bijvoorbeeld met de reden van het uploaden van een nieuwe versie. Deze opmerking wordt na het uploaden alleen voor de beheerder NBPW zichtbaar in het Overzicht-tabblad.
Met de knop Selecteer shapefile NBPW worden de vier verplichte bestanden van de nieuwe versie van de shapefile geselecteerd.
Als dit gedaan is dan verschijnt de knop Opslaan waarmee de upload gestart wordt. De shapefile wordt gevalideerd (zie paragraaf 'Validatie van NBPW-bestand') en als het bestand correct is dan verschijnt het scherm


 En als hier OK wordt gekozen dan wordt het tabblad Overzicht NBPW actief. Hierin is de nieuwe upload opgenomen in het overzicht.


 Ook alle voorgaande uploads worden hier weergegeven en kunnen desgewenst met behulp van de Download-knop weer uit het WVP worden teruggehaald.

Validatie van NBPW-bestand 

Structuur van NBPW-bestand

Het NBPW dat aan het WVP wordt aangeboden om te uploaden moet aan het vastgestelde uitwisselformaat voldoen. Dit uitwisselformaat is te vinden op de Aquo-site: http://www.aquo.nl/download_2/ en heet 'Specificatie IMWA en IM Metingen shape en csv encoding'.
Met de zoekfunctie kan het document snel gevonden worden:

Versionering

Het beheer van het NBPW gebeurt buiten het WVP. Maar er is wel afgesproken hoe er in het beheer omgegaan wordt met het doorvoeren en vastleggen van wijzigingen, zodat het WVP de juiste versies uit de registratie kan inlezen.
In het beheer van het NBPW wordt historie vastgelegd door middel van versionering op objectniveau. Het ontstaan en het einde van het object in de registratie wordt bijgehouden met een begin- en einddatum (FH_BEGIN en FH_EINDE). Een object zal dus niet uit de registratie worden verwijderd als het niet meer bestaat, maar zal worden beëindigd door het invullen van de einddatum FH_EINDE.
 En tijdens de levensduur van een object worden wijzigingen van een object bijgehouden door een begin- en einddatum (FL_BEGIN en FL_EINDE). Dit betekent dat bij een wijziging van het object de oude versie van het object wordt afgesloten met een einddatum en er een nieuwe versie (nieuw record) wordt aangemaakt met een nieuwe begindatum en een einddatum die nog leeg is. Op deze manier zijn alle actuele versies te herkennen doordat deze geen einddatum (FL_EINDE) ingevuld hebben.

Het NBPW welke wordt aangeboden aan het WVP mag de historie van de objecten bevatten maar mag ook enkel de actuele versie van de objecten bevatten. Bij het importeren wordt het gehele bestand in het WVP bewaard als file, welke door de beheerder weer gedownload kan worden. Maar alleen de actuele versies van de objecten worden ingelezen in de database.
Bij het inlezen van een nieuwe versie in de database worden de bestaande gegevens technisch geversioneerd. Dit betekent dat de bestaande records van een einddatum worden voorzien die gelijk is aan de datum van de nieuwe aanlevering. Deze oude versies worden niet ontsloten en zijn alleen via technisch beheer (Technolution) raadpleegbaar.


Validatie NBPW-bestand in WVP


Bij het importeren van het NBPW-bestand wordt een beperkte validatie uitgevoerd. Deze bestaat uit het volgende:

  1. Alle kolommen zoals beschreven in het uitwisselformaat moeten aanwezig zijn (dus ook de niet-verplichte kolommen). Let op dat de kolomnamen in Hoofdletters moeten zijn.
  2. De kolommen moeten het juiste datatype hebben conform het uitwisselformaat.
  3. De kolom TRAJECT_ID moet een waarde hebben die uniek is.
  4. De kolommen FL_BEGIN en FH_BEGIN moeten altijd gevuld zijn. Deze validatie gaat nu nog niet helemaal goed, er treedt bijvoorbeeld een systeemfout op als er records aanwezig zijn waar de kolom FL_BEGIN leeg is. Deze omissie is geregistreerd bij het Beheer WVP (IHW).
  5. De kolommen NORMGRP_C  en NORMKDR_C moeten de juiste domeinwaarde bevatten.


Er worden verder geen inhoudelijke validatie uitgevoerd. Deze validatie moet plaatsvinden voordat het bestand wordt aangeboden aan het WVP. Hierbij moet gedacht worden aan (geen uitputtende opsomming):

  1. De FL_BEGIN datum moet altijd voor de FH_BEGIN datum liggen.
  2. Indien FL_EINDE een datum bevat dan moet de FH_EINDE met dezelfde datum gevuld zijn.
  3. Indien FH_EINDE een datum bevat en de FH_EINDE leeg is dan moet er een nieuwe versie (record) van het object aanwezig zijn met een FH_BEGIN die gelijk is aan de FH_EINDE van de oude versie.
  4. De kolom NORM_OG moet altijd gevuld zijn

Verder naar Presentatie en gebruik van NBPW binnen en buiten WVP

  • No labels