Het wijzigen van een bestaande maatregel gebeurt in drie stappen. Klik onder de kop “Details” achter de maatregel die gewijzigd moet worden op “Bewerken”.

Stap 1

Na het klikken op “Bewerken”verschijnt het volgende scherm met daarin de gegevens van de geselecteerde maatregel. De tekst van het eerste tabblad is nu veranderd in “Wijzig maatregel”.
Een aantal velden (bijvoorbeeld Code of Type voortgangsrapportage) kunnen niet gewijzigd worden. Als deze gegevens niet juist zijn dient de maatregel afgesloten en opnieuw opgevoerd te worden.

Stap 2

De volgende stap is “Overzicht en controle”:Hier wordt een overzicht getoond van alle bij stap één ingevoerde gegevens. Door terug te gaan naar de vorige stap kan er nog een correctie gemaakt worden. Als alle gegevens juist zijn kan de maatregel worden opgeslagen.

Stap 3

Als alle gegevens goed ingelezen kunnen worden zal de tekst “Maatregel succesvol opgeslagen” verschijnen.Met de knop “Ga verder” wordt het tabblad 'Overzicht maatregelen' geopend waarin de gewijzigde maatregel is opgenomen.

Verder naar Afsluiten maatregel

  • No labels