Binnen het ROR-portaal worden de onderstaande rollen onderscheiden. Iedere rol heeft specifieke functionaliteit binnen het ROR-portaal. Iedere rol wordt specifiek toegewezen aan één of meerdere functionarissen binnen één organisatie. Het Informatiehuis Water voert het gebruikers- en functioneel beheer uit.


Rol

Organisatie

Toelichting

Maatregeltabel beheer


Functionaris die nieuwe maatregelen aanmaakt of bestaande maatregelen wijzigt. Dit zijn de maatregelen waarop in een bepaalde planperiode gerapporteerd dient te worden.

Maatregel rapporteur


Functionaris die namens een verantwoordelijke partij de voortgang van een maategel vastlegt.

Maatregel exporteur


Functionaris die de voortgang van alle maatregelen in de planperiode kan exporteren naar een bestand. De rol wordt alleen toegekend aan functionarissen die deel uit maken van het schrijvers team.

IHW Functioneel beheer

IHW

1e lijns beheer (Servicedesk). Functionaris kan accounts aanmaken, wijzigingen of verwijderen. Voor het al dan niet verkrijgen van een account zijn procesafspraken gemaakt.

2e lijns beheer. Functionaris kan iedere gebruiker (rol) binnen het ROR-portaal “overnemen” voor ondersteuning en probleemanalyse.

  • No labels