Het ROR-maatregelenportaal bevat verschillende onderdelen voor verschillende gebruikers:

1. Beheren maatregelen: met deze functie kan de landelijke tabel met ROR-maatregelen worden ingevoerd en gewijzigd. Bij het invoeren van de maatregeltabel kan per maatregel worden aangegeven: op welke stroomgebieden de maatregel van toepassing is, welke partijen de voortgang over de maatregel moeten rapporteren en of de voortgang kwalitatief of kwantitatief moet worden gerapporteerd. Met deze functie wordt de ROR-maatregeltabel dus klaar gezet voor de rapportage door de betrokken partijen.

2. Rapporteren voortgang: met deze functie kan iedere organisatie rapporteren over de voortgang van de ROR-maatregelen. Alleen voor maatregelen waarvoor de betreffende organisatie verantwoordelijk is kan de voortgang worden gerapporteerd via het ROR-maatregelenportaal.

3. Exporteren maatregelen: met deze functie kan de informatie over de ROR-maatregelen, inclusief de gerapporteerde voortgang per verantwoordelijke organisatie worden geëxporteerd naar een bestand (in het formaat CSV, wat staat voor “Comma Seperated Values”).

De werking van de verschillende onderdelen van het ROR-maatregelenportaal zijn in deze wiki nader beschreven.

  • No labels