Waar kan ik invul aanwiizingen vinden?

In bijlage 1 en 2 van het Functioneel Ontwerp (FO) van het ROR-maatregelenportaal staan uitgebreide invul aanwijzingen.
Het FO kunt u hier vinden.

Daarnaast is er een compleet overzicht van toegewezen maatregelen aan organisaties beschikbaar. Deze zijn hieronder in excel te downloaden.

Over welke stroomgebieden moet ik rapporteren?

In het ROR-portaal zijn per maatregel alle stroomgebieden beschikbaar. Het is de bedoeling om alleen te rapporteren over de gebieden waarvoor uw organisatie verantwoordelijk is.

Is er een kaart van de Nederlandse stroomgebieden?
Detailkaarten zijn te vinden via het Nationaal Geo Register (NGR) via: de volgende link.

Wat is de planperiode en peildatum van rapportage?

In het eerste Overstroming Risico Beheer Plan (ORBP) zijn maatregelen vastgesteld die Nederland in de periode 2016-2021 uitvoert. De maatregelen in de ORBP-en zijn onderdeel van bestaand beleid op het gebied van waterveiligheid. Deze rapportage ronde beschrijft de stand van zaken op 1 januari 2020.


  • No labels