Om de functionaliteit te gebruiken zoals beschreven in dit hoofdstuk is het nodig om in het ROR-portaal in te loggen met een "Maatregel exporteur" account. Het account wordt alleen toegekend aan functionarissen die deel uit maken van het schrijvers team.

Een account voor het ROR-portaal kan worden aangevraagd bij de Servicedesk van Informatiehuis Water.


De exporteur kan onderstaande activiteit uitvoeren:

  • No labels