Na het inloggen wordt het tabblad “Overzicht maatregelen” geopend met daarop een overzicht van de actuele maatregelen waarop gerapporteerd kan worden. Op het tabblad zijn alleen de maatregelen zichtbaar die de beheerder voor die verantwoordelijke partij heeft aangemaakt.Om de voortgang van een maatregel te kunnen wijzigen klikt de rapporteur achter de juiste combinatie maatregel/stroomgebied op “Bewerken”.Voor iedere maatregel is (door de maatregel beheerder) bepaald of over een maatregel kwantitatief of kwalitatief moet worden gerapporteerd. Afhankelijk van het type (kwantitatief of kwalitatief) wordt bij het invoeren/actualiseren van de voortgang een ander scherm getoond.


Type voortgansrapportage = kwantitatief


Bron
: Wordt ingevuld door de maatregel beheerder en op dit scherm ter informatie getoond aan de maatregel rapporteur.
Voortgangsindicator: Geef per indicator de voortgang aan in kilometers of procenten.
Toelichting: In dit veld geeft u een toellichting op de voortgang van de maatregel. Eventuele (deel)vragen in het veld Voortgangsindicator dienen in het veld Toelichting beantwoord te worden.


Type voortgansrapportage = kwalitatief
Bron
: Wordt ingevuld door de maatregel beheerder en op dit scherm ter informatie getoond aan de maatregel rapporteur.
Voortgangsindicator: Wat is de status van de gehele maatregel (zoals getoond in de oranje balk). Er dient een keuze gemaakt te worden uit de volgende opties:

  • Niet gestart

  • In planvoorbereiding

  • In uitvoering - aanleg

  • In uitvoering - beheer

  • Gereed

Toelichting: In dit veld geeft u een toellichting op de voortgang van de maatregel. Eventuele (deel)vragen in het veld Voortgangsindicator dienen in het veld Toelichting beantwoord te worden.

Na het invullen van de verplichte velden (gemarkeerd met een *) wordt de voortgang bewaard door op de knop “Opslaan” te klikken.
Op het täbblad “Overzicht maatregelen” is nu achter de combinatie maatregel/stroomgebied de datum ingevuld en in de kolom “Voortgang” de tekst “Inzien” zichtbaar.

Verder naar Inzien voortgang

  • No labels