Er kunnen verschillende redenen zijn om een ingevoerde maatregel af te sluiten:

  • De maatregel is (voor de betreffende planperiode) niet meer van toepassing;

  • De beheerder heeft een fout genaakt bij het invullen van een waarde voor een maatregel die niet meer gewijzigd kan worden (bijvoorbeeld Code of Type voortgangsrapportage).


Klik in de kolom “Details” achter de maatregel die afgesloten moet worden op “Afsluiten”.


Vervolgens verschijnt het volgende scherm waarin de reden voor afsluiten ingevuld dient worden. Klik vervolgens op “Bevestigen”.De maatregel wordt nu afgesloten en wordt geplaatst in de lijst met afgesloten maatregelen (tabblad “Afgesloten maatregelen”). De afgesloten maatregel is nu niet meer zichtbaar voor de verantwoordelijke partij. De eerder gerapporteerde voortgang is nog wel gekoppeld aan de afgesloten maatregel.


De beheerder kan de voortgang van de afgesloten maatregelen wel blijven inzien.

  • No labels