Na het inloggen wordt het tabblad “Overzicht maatregelen” geopend met daarop een overzicht van alle maatregelen die zijn aangemaakt voor de betreffende planperiode. De laatst gerapporteerde voortgang van een maatregel kan worden bekeken door achter de combinatie maatregel/stroomgebied op “Inzien” te klikken.Met de knop “Exporteren” kunnen de maatregelen die worden weergegeven op het tabblad “Overzicht maatregelen” worden geexporteerd naar een bestand in CSV formaat.

Let op.
Indien het bestand direct wordt geopend in Excel zullen alle detailgegevens van een maatregel in één kolom worden geplaatst. Voor een goede weergave dient het bestand eerst opgeslagen te worden en vervolgens in Excel geopend te worden. Open in Excel een leeg werkblad en kies vervolgens op het tabblad “Gegevens” voor "Uit tekst/CSV". Klik in het scherm op de knop “Laden” en de gegevens worden nu per kolom weergeven.