Waterveiligheid

Het speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Vanaf 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de toetsing van primaire waterkeringen op een andere manier zal plaatsvinden. Daarvoor wordt momenteel een nieuw beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) ontwikkeld. Ook het versterkingsprogramma van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt daarop afgestemd. Kortom, een goede aanleiding om ook de informatieprocessen hierom heen verder te optimaliseren. Dijken op orde, Data op orde!

De stuurgroep HWBP heeft opdracht gegeven aan het Informatiehuis Water (IHW) om de gegevensuitwisseling rond toetsen en versterken van de primaire keringen te faciliteren en hiervoor een voorziening te realiseren. Deze voorziening wordt het Waterveiligheidsportaal en zal vanaf 1 januari 2017 beschikbaar zijn.

Meer informatie over het Waterveiligheidsportaal

Wilt u meer informatie over het project en het Waterveiligheidsportaal? Bezoek dan de projectpagina op de website van het IHW.

Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen

In bijlage I van de Waterwet zijn de dijkringgebieden en de ligging van de primaire waterkeringen en hoge grond afgebeeld. De precieze ligging van de primaire waterkeringen en kunstwerken, inclusief de huidig geldende veiligheidsnorm wordt bijgehouden in de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen. Eind 2013 zijn deze bestanden door het Informatiehuis Water (IHW) in beheer genomen. De nationale bestanden zijn in 2014 geactualiseerd en beschikbaar gesteld op www.waterveiligheidsportaal.nl.

De nationale basisbestanden primaire waterkeringen geven een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in de basisbestanden vastgelegd zoals normering, categorie en type kering.
De dataset bestaat uit twee afzonderlijke bestanden:

  • dijkringlijnen (ligging en kenmerken van dijken, dammen, duinen en hoge grond);
  • kunstwerken (ligging en kenmerken van waterkerende kunstwerken).

De precieze inhoud van deze twee is uitgewerkt in de bestandsbeschrijving. Hierbij wordt inzicht geboden in de opzet van de basisbestanden en de uitwerking daarvan bij de actualisatie van 2014. In 2016 vindt er weer een actualisatie van primaire basisbestanden plaats. Deze bestanden worden voorzien van de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.

Op de ontsluiting en levering van data is het Databeleid IHW van kracht, lees meer hierover op de website van het IHW.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat